setalpm
web directoriesfree CSS templates

Home   |   Contact 


OPENINGSTIJDEN

 

Wij werken niet met dagdelen, men betaalt gewoon het aantal UREN dat uw kind in de opvang aanwezig is geweest. Onze uurprijs is inclusief luiers en voeding. Wanneer uw kind fruithapjes krijgt, maar nog geen vast fruit dient u dit wel zelf mee te geven net als dieetvoeding.

KDV Het (B)engeltje is geregistreerd in het landelijk register kinderopvang en u heeft als ouder dus recht op kinderopvangtoeslag. U krijgt afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt gemiddeld tussen de 50% en 70% van uw kosten middels de kinderopvangtoeslag terug.

Hoeveel toeslag u kan krijgen berekent u makkelijk via deze link https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/


 

Wij hanteren de volgende tijden met bijbehorende tarieven:

Dagopvang:           6.30 tot 19.00                            €  6,50 per uur
Avondopvang:       19.00 tot (in overleg)*                €  8,50 per uur
Peuteropvang:      dagelijks van 9.00 tot 12.00         €  6,50 per uur
VSO:                      6.30 tot 8.30                              €  15,50 totaalprijs,                                                               incl. ontbijt en naar 
                                                                              school brengen van
                                                                              uw kind
BSO:                      14.00 tot ? **                             €  6,50 per uur

 

 

 

*        Avondopvang is mogelijk in overleg voor bestaande klanten op
          incidentele basis.
**      Er zijn voor de BSO 4 pakketten mogelijk om in te kopen. 52 weken
          (incl. alle vakanties, 46 weken (excl. Zomervakantie), 40 weken
          (enkel de schoolweken) of enkel de vakanties.  Zijn er studiedagen
          op school en heeft u extra opvang nodig? Laat het ons weten,
          wanneer er plaats is kan u gewoon extra inkopen, dit wordt dan
          achteraf extra gefactureerd.

         

Gedurende de dag koopt u de gewenste opvang per uur in, startend op het hele uur. In afwijking hierop geldt het uurtarief ook voor 6.30 tot 7.00. Dit is dan inclusief een door ons verzorgd ontbijt.  

 

 

       Sommige bomen hebben al snel in het voorjaar een volledig bladerdek, anderen hebben dit pas ontwikkeld aan het begin van de zomer.