setalpm
web directoriesfree CSS templates

Home   |   Contact 


VISIE

 

Een kind dat zich vanaf zijn geboorte geaccepteerd, erkend, geschat en bovendien geliefd voelt, kan zich werkelijk op dit leven verheugen en het “spelend” ervaren. Er kan het kind tenslotte niets gebeuren, want zijn ouders en begeleiders zijn er op het juiste moment om het kind lief te hebben, te sturen en te begeleiden.

 

Wat in potentie aanwezig is in het kind, wordt door ons gestimuleerd. Zo kan een kind ook daadwerkelijk kind zijn, en verder groeien tot wie hij of zij werkelijk is. Om dit te bereiken, kijken en luisteren wij goed naar kinderen. Onze visie op opvoeden is dat wij aansluiten bij het kind en zijn mogelijkheden.

Om op deze wijze de kinderen zich te laten ontwikkelen werken we bij Kinderopvang het (B)engeltje met het open-deuren-beleid. Buiten het feit dat het geen natuurlijke situatie is om de hele dag in één ruimte te spelen, bieden we de kinderen hierdoor de mogelijkheid om het eigen initiatief te ontwikkelen. Zo kunnen ze de omgeving buiten hun eigen groepsruimte verkennen, in contact treden met kinderen uit de andere groepen, en zelf kiezen aan welke activiteit ze deelnemen.

Het werken met het open-deuren-beleid heeft de volgende voordelen:

- De kinderen krijgen de gelegenheid om ook buiten de eigen veilige groep, eigen contacten en vriendschappen op te doen. Hierdoor wordt op een natuurlijke manier gestimuleerd hun zelfvertrouwen te vergroten

- We kunnen op deze manier in iedere groep een leeftijd- en ontwikkelingsgerichte activiteit aanbieden tijdens de openstelling van de deuren.

- De groepen kunnen nauw samenwerken aan projecten en thema’s

 

Naast het werken in de verticale stamgroepen kunnen we hierdoor heel gericht leeftijdsgebonden activiteiten aanbieden en kunnen kinderen op een natuurlijke manier op zoek gaan naar de leeftijdsgenoten die op dat moment dezelfde interesses en ontwikkelbehoeften hebben. Net als in de grote samenleving, maar dan in het klein.

 

Ook het samenvoegen van de groep op de rustige momenten, en tijdens de pauzetijden van de pedagogisch medewerksters, levert op deze manier minder stress op voor kinderen. Ze kennen het gezicht van de andere pedagogisch medewerksters, en de andere kinderen al goed.
Om rust te creëren hanteren we een vast dagritme in onze groepen.

 

In het bos staan verschillende soorten bomen.
Het bos als  verzameling bomen is waardevol,
zoals iedere afzonderlijke boom dat ook is.