setalpm
web directoriesfree CSS templates

Home   |   Contact 


GROEPSINDELING

 

Kinderopvang het (B)engeltje werkt met het open deuren beleid. Kinderen worden hierbij in vaste groepen opgevangen, maar het is mogelijk om gedurende de dag andere ruimtes te ontdekken en andere kinderen te ontmoeten. De momenten waarop wij onze deuren openen hebben we vast gelegd in onze dagindeling.

Dagelijks is er in beide stamgroepen plaats voor 16 kinderen.
Het peuterprogramma voor kinderen van 3 tot 4 jaar, welke dagelijks van 9.00-12.00 geopend is, biedt ruimte voor maximaal 9 peuters. De kinderen van de dagopvang nemen automatisch deel aan deze groep. Kinderen van 2 jaar laten we regelmatig even wennen op de peutergroep.
De pedagogisch medewerksters bespreken in overleg welke kinderen hier voor in aanmerking komen. In vakantieperiodes wordt gekeken of de peutergroep in de eigen groepsruimte kan draaien, of dat de peuters deze uren worden samengevoegd met de dagopvang of de BSO.

Voor de VSO en BSO zijn er dagelijks maximaal 9 plaatsen beschikbaar voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Kinderen vanuit Tungelrooy en Stramproy worden door ons gebracht en opgehaald.


De jonge boom moet nog een stevige stam gaan ontwikkelen. Wanneer de stam nog dun en kwetsbaar is, heeft hij een steunpunt nodig om niet om te waaien bij een windvlaag. Maar als de boomkweker de steunband om de stam tijdens het groeien niet verruimd dan kan dit het groeiproces belemmeren