setalpm
web directoriesfree CSS templates

Home   |   Contact 


OUDERCOMMISSIE

 

Kinderopvang Het (B)engeltje heeft inmiddels een actieve oudercommissie. In het kinderdagverblijf hangt een overzicht met de namen van de oudercommissieleden met daarbij het algemene mailadres. Deze gegevens staan ook op de lijst “belangrijk om te weten” welke een ouder tijdens de intake mee krijgt.

De oudercommissie is een samenstelling van leden welke zich na de inschrijving hebben opgegeven om zitting te nemen in de oudercommissie. Wanneer een ouder zijn/haar zitting in de commissie beŽindigt wordt een nieuwe lid gekozen uit de ouders van kinderen die geplaatst zijn bij Kinderopvang Het (B)engeltje en hun intentie tot zitting hebben aangegeven. Dit kan door middel van het indienen van het formulier welke tijdens de intake wordt meegegeven. Of middels een oproep door de oudercommissie waarop gereageerd wordt. 

De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. De directie verstrekt de oudercommissie tijdig, gevraagd en ongevraagd, mondelinge en schriftelijke informatie die zij, voor de vervulling van hun taak, redelijkerwijs nodig hebben.

De directie en pedagogisch medewerkers van Kinderopvang het (B)engeltje zijn geen lid van de oudercommissie.

De eigenaresse treedt minimaal 1 keer per kwartaal in overleg om vragen te beantwoorden en zaken toe te lichten die op dat moment binnen de oudercommissie spelen. Tussendoor vergadert de oudercommissie onderling.

De oudercommissie is te bereiken via hun eigen mail adres:
oudercommissie@hetbengeltje.nl


 


 

 

De jonge boom moet nog een stevige stam gaan ontwikkelen. Wanneer de stam nog dun en kwetsbaar is, heeft hij een steunpunt nodig om niet om te waaien bij een windvlaag. Maar als de boomkweker de steunband om de stam tijdens het groeien niet verruimd dan kan dit het groeiproces belemmeren.